VÅRA ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS OCH SERVICE

Dessa villkor gäller för leveranser och beställningar av våra produkter och tjänster. Säljare Kakkupaperi (hädanefter "Kakkupaperi.fi").

1. Vi förbehåller oss rätten att ändra priset. Vi ändrar inte priserna på bekräftade beställningar, men vi förbehåller oss rätten att annullera transaktionen och återbetala de pengar som redan har betalats om beställningen måste annulleras av skäl utanför vår kontroll.

2. När vi bekräftar beställningen skickar vi betalningsinformationen med referensnummer. För förskottsbetalning skickar vi endast produkten när vi ser betalningen på vårt konto eller får ett kvitto för betalningen.

3. Normalt levererar vi de betalda beställningarna till den valda transportören för transport samma arbetsdag om det inte finns några separata frågor som ska klargöras i beställningen, som t.ex. bild av dålig kvalitet eller liknande. En referensleveranstid kan hittas för varje leveransmetod när du väljer leveransmetod. Leveranstider för beställningsprodukter (= slut i lager) är vägledande och vi ansvarar inte för förseningar orsakade av orsaker utanför vår kontroll. Vi kommer alltid att meddela kunden om det finns kända förseningar i leveransen. Spårningsnumret för den levererade produkten kommer att anges i samband med leveransbekräftelsen. Det är kundens ansvar att inspektera produkten för eventuella skador som kan ha uppstått under transporten och att klaga och / eller vägra att acceptera leveransen om den misstänker att produkten har skadats under transporten. Kakkupaperi.fi ansvarar inte för transportskador som inte täcks av post- / transportförsäkring.

Kakkupaperi.fi återbetalar inte sena beställningar, endast en separat vald betald leveransavgift kan återbetalas.

4. Ätbara produkter har ingen returrätt. Våra produkter har en kvalitetsgaranti och vi garanterar att produkten har varit felfri sedan den lämnade oss. Om du märker några fel / fel i produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst för att klargöra och rätta till saken. Kunden är skyldig att kontrollera produktens skick efter transport (förpackningen intakt, påsen ordentligt stängd). Vi ansvarar inte för produktskador orsakade av frakt. Bilden kommer att förbli användbar i förpackningen i två år. Men om bilden torkar beror det på att paketet inte stängs ordentligt. Vi ansvarar inte för bilder som torkas under lagring om förslutningen av paketet inte har kontrollerats och bekräftats korrekt av kunden. Vid posttransport kan påsen gå sönder / öppna, i vilket fall produkten måste packas lufttätt i en ny påse, så att bilden förblir bäst före tiden.

5. Vi förbehåller oss rätten att byta ut den defekta produkten mot en annan eller återbetala den kontant. Vi kompenserar inte för förlorad arbetstid eller andra kostnader. Om defekten i produkten orsakas av kunden kommer produkten att repareras / förnyas om så önskas på kundens bekostnad. Om (Bageri t.ex. transportskador etc.) Viottuminen-produkten har orsakats av en tredje part, kommer vi att sträva efter att komma överens med kunden om ett ärende. Det kan finnas minimala strimmor i produkterna som vanligtvis är relativt osynliga. Dessa ränder kan dock inte alltid undvikas beroende på kvaliteten på den sända bilden och andra faktorer. Vi strävar dock efter att minimera uppkomsten av ytterligare märken på produkter.

6. Kunden ansvarar för materialet som tillhandahålls av sig själv och dess korrekthet, t.ex. att hans / hennes egna utskrivbara bilder har rätt format och storlek (A3, A4. A5 eller annan storlek) och för instruktionerna. Utan separata tydliga instruktioner om bildbehandling kommer Kakkupaperi.fi att göra bilden till den valda storleken så bra som möjligt för att få bästa resultat. Ett foto eller en bild som tagits från ett foto eller en bild försämrar bildens kvalitet, och vi ansvarar inte för någon försämring av kvaliteten eller skillnader i färgtoner. Kunden ansvarar också för kvaliteten på den bild han / hon levererar och att den kan skrivas ut. Om bilden önskas i en viss storlek måste detta tydligt anges i tilläggsinformationen samt andra möjliga önskemål.

7. Avbeställning av beställningen är endast möjlig om beställningen ännu inte har satts i produktion. Den färdiga beställningen kan inte annulleras och ätbara produkter kan inte returneras. För kunder som faktureras varje månad krediteras eventuella fel på nästa faktura.

8. Produkter som beställts via faktura måste betalas senast på förfallodagen. Påminnelseavgiften för en sen faktura är 40 EUR för företag och 5 EUR för konsumentkunder om påminnelsen skickas per brev. Klagomål om de produkter som ska faktureras måste göras senast fakturans förfallodag. Alla produkter tillhör Kakkupaperi.fi tills fakturan har betalats i sin helhet. Om momsbeloppet 0% av fakturan för en företagskunds order är mindre än 100 euro, har Kakkupaperi.fi rätt att ta ut en mindre fakturering på 10 euro. Om fakturan är en e-faktura eller en pappersfaktura kan en fakturatillägg på 5 EUR tas ut. Om företaget vill avvika från den normala 7-dagars nettobetalningsperioden måste ett separat skriftligt avtal göras med vår säljrepresentant.

9. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor utan föregående meddelande. Vårt ansvar är begränsat till det pris som betalas för produkten. I andra avseenden gäller finsk lag på dessa leveransvillkor. Tvister kommer att lösas genom förhandlingar och tvister behandlas i Vanda tingsrätt. Genom att beställa våra produkter har du accepterat våra leveransvillkor i sin helhet.

Senast uppdaterad den 12.05.2020

Information om tvistlösning online i enlighet med Art. 14 Para. 1 av OTF (Online Tvist Beslut förordningen):

Europeiska kommissionen ger konsumenterna möjlighet att lösa online tvister enligt Art. 14 Para. 1 av ODR på en av deras plattformar. Plattformen ( http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerar som en plats där konsumenterna kan försöka nå uppgörelser utanför domstol på tvister som uppstår efter inköp via nätet och upphandling av tjänster.