REGISTRERINGSÖVERSIKT

Registerbeskrivning i enlighet med avsnitt 10 i personuppgiftslagen (523/1999) och dataskyddsuttalande i enlighet med EU: s GDPR.

REGISTRATOR

MAKE Solutions (Kakkupaperi.fi) Affärs-ID: 2695007-1

KONTAKTINFORMATION ANSVARIG FÖR REGISTRERING:

kundservice@kakkupaperi.fi / 09 3158 2268 (må - fre 12-14 ppm / mpm)

REGISTRERINGSNAMN

Kakkupaperi.fi - Kundregister

SKÄL FÖR ATT FÖRVARA REGISTRET

Personen har registrerat sig som kund i MAKE Solutions onlinebutik eller köpt varor från MAKE Solutions.

SYFTE MED REGISTRET

Syftet med registret är att upprätthålla MAKE Solutions kundregister och att arkivera och behandla kundorder. Registret används också för att spåra förlorade paket. Uppgifterna kan användas i samband med utvecklingen av MAKE Solutions verksamhet och för statistiska ändamål. Personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast om det behövs, t.ex. beställningskorrigering, ny beställning, orderavbeställning.

Informationen i registret kan användas för marknadsföringsändamål i MAKE Solutions egna register för att rikta reklam utan att avslöja personlig information till tredje part. Kunden kan också, om han önskar, begränsa eller förbjuda användningen av sina uppgifter helt eller delvis.

INFORMATIONSKÄLLOR

Cake Paper samlar inte in personlig information om kunder från andra källor. Våra partners förser oss med kundinformation som inkluderar

information som krävs för direktorderinformation (namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-post).

RADERAR DATA

Kunden kan begära att alla sina personuppgifter raderas från vårt system, förfrågningar görs till customerservice@kakkupaperi.fi. Vi tar bort

dock användarnamnet och den personliga informationen som är associerad med det, exklusive information som krävs enligt lag såsom beställningar och annan redovisning eller annan

den information som krävs enligt lag behålls under de lagringsperioder som anges i lagen. MAKE Solutions säkerhetskopierar informationssystemen var 24: e timme, när den begärda informationen har raderats raderas de automatiskt inom 6 månader också från säkerhetskopiorna när säkerhetskopieringscykeln är full.

MAKE Solutions har rätt att publicera informationen i kundregistret i elektronisk eller skriftlig form, såvida inte kunden specifikt förbjuder det. Listan betyder till exempel postetiketter för brev. Kunden har rätt att vägra att publicera informationen genom att meddela MAKE Solutions kundtjänst, via e-post customerpalvelu@kakkupaperi.fi eller till registeradministratören.

VERIFIERING AV INFORMATION

En registrerad kund kan kontrollera och ändra alla sina personuppgifter genom att logga in på nätbutiken Kakkupaperi.fi med de ID-nummer de har skapat. Du kan också begära all din personliga information från vår kundtjänst kundservice@kakkupaperi.fi. Vi rekommenderar dock att du kontrollerar informationen via vår SSL-säkra webbplats så att personlig information inte faller i händerna på utomstående. Personuppgifter som skickas via e-post är oskyddade och bör förstöras så snart användningsbehovet upphör så att uppgifterna inte av misstag görs tillgängliga för tredje part.

INFORMATION INOM REGISTRET

Kundregistret innehåller följande information: Personens för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, information om bearbetade beställningar, orderspårningsinformation för beställningar, inloggningsinformation och sessionhanteringsinformation. Registret lagrar inte kreditkort eller annan information som finns i andra betalningar än bekräftelse från betalningsoperatören om varken en lyckad eller misslyckad betalning.

OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Informationen kommer inte att avslöjas utanför MAKE Solutions annat än vad som behövs för att leverera ordern, till exempel. Kund

adressinformation används i Posti Oyjs system om leveransmetoden kräver det. Den registrerades personuppgifter kommer att förstöras på begäran av användaren i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning, t.ex. redovisningslagen. Uppgifter kommer inte att överföras utanför EU / EES-området.

SKYDD OCH LAGRING AV REGISTRET

Registret kommer inte att avslöjas för tredje part. Åtkomst till registret kräver MAKE Solutions interna nätverksanvändarrättigheter. Registret finns på en MAKE Solutions lösenordsskyddad server i ett låst och skyddat datacenter. All dataöverföring sker via SSL-säkrade anslutningar.

RÄTT ATT ÖVERFÖRA INFORMATION

På begäran kommer MAKE Solutions att tillhandahålla kundens data i det vanliga CSV-formatet, lösenordet kommer att raderas från data av säkerhetsskäl. Leveranstid för data är 1 vecka. Begäran om dataöverföring kan skickas till customerservice@kakkupaperi.fi. MAKE Solutions garanterar inte och ansvarar inte för att datastrukturerna är desamma som i systemet till vilket data överförs.

Uppdaterad 2018-05-24