Kakkupaperi.fi - Miljö och ansvar

Kakkupaperi.fi följer strikta regler och lagar för att skydda miljön. Allt vårt avfall sorteras för återvinning ordentligt.

Materialet vi använder är certifierade och endast avsedda för livsmedelsanvändning. Allt förpacknings- och postmaterial är återvinningsbart och en del är tillverkat av återvunnet material.

Materialet vi använder uppfyller EU: s regler för livsmedel:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004

material och artiklar avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

• Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om livsmedel

god tillverkningssed för material och artiklar i kontakt.

• Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 (senast ändrad den 5 februari 2015)

plastmaterial och artiklar avsedda att komma i kontakt med livsmedel.