Kakkupaperi.fi – Ympäristö ja vastuullisuus 

Kakkupaperi.fi noudattaa tarkoin asetettuja säädöksiä ja lakeja ympäristön suojelemiseksi. Kaikki jätteemme lajitellaan kierrätykseen asianmukaisesti. 

Käyttämämme materiaalit ovat sertifioituja ja vain elintarvikekäyttöön tarkoitettuja. Kaikki pakkaus- ja postitusmateriaali on kierrätyskelpoista ja osa on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. 

Käyttämämme materiaalit täyttävät EU:n elintarvikkeille määrittämät asetukset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 1935/2004, annettu 27.10.2004,

elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

• Komission asetus (EY) No 2023/2006, annettu 22.12.2006, elintarvikkeiden kanssa

kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista.

• Komission asetus (EY) No 10/2011, annettu 14.1.2011 (viim. muutos 5.2.2015)

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista.