MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN

Kakkupaperi.fi noudattaa tarkoin asetettuja säädöksiä ja lakeja ympäristön suojelemiseksi. Kaikki jätteemme lajitellaan kierrätykseen asianmukaisesti. 

Käyttämämme materiaalit ovat sertifioituja ja vain elintarvikekäyttöön tarkoitettuja. Kaikki pakkaus- ja postitusmateriaali on kierrätyskelpoista ja osa on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. 

Käyttämämme materiaalit täyttävät EU:n elintarvikkeille määrittämät asetukset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 1935/2004, annettu 27.10.2004,

elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

• Komission asetus (EY) No 2023/2006, annettu 22.12.2006, elintarvikkeiden kanssa

kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista.

• Komission asetus (EY) No 10/2011, annettu 14.1.2011 (viim. muutos 5.2.2015)

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista.

JATKUVA KEHITYS

Toimitamme itse tuotteet sähköautolla joka ladataan vihreällä sähköllä, lisäksi kehitämme aktiivisesti tuotteitamme ja palveluitamme kokoajan ympäristöstä huolehtien.